Giá nhôm thế giới hôm nay 24/05/2024

Cập nhật trực tiếp giá nhôm thế giới hôm nay 24/05/2024. Giá nhôm thô thế giới được tính theo đơn vị USD/tấn.

Giá nhôm thế giới 30 ngày vừa qua

Trực tiếp giá nhôm thế giới trong 30 ngày vừa qua.


Giá nhôm thế giới 12 tháng vừa qua

Tình hình giá nhôm thế giới trong 12 tháng vừa qua.


Giá nhôm thế giới 25 năm vừa qua

Sự biến động và tình hình giá nhôm thô thế giới 25 năm vừa qua.


Giá nhôm thô thế giới thay đổi sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến giá nhôm thanh sử dụng để làm cửa. Trong năm qua giá nhôm thế giới tăng mạnh, chính vì thế giá thành các sản phẩm như cửa nhôm Xingfa và các sản phẩm cửa nhôm khác đều tăng khá cao.