Video: Khóa Đa Điểm Lẫy Gà 2100 Hãng GQ

Đây là 1 video về 1 loại khóa sử dụng cho cửa nhựa lõi thép. Loại khóa này có tên là khóa đa điểm lẫy gà. Khóa đa điểm lẫy gà hãng GQ có 2 loại. 1 loại thân liền là 1800 có thể sử dụng thêm chốt nối để dài ra sử dụng cho cửa cao. Trong video là khóa đa điểm lẫy gà 2100 chia làm 3 đoạn nối vào nhau.

Nhận xét

avatar
M.Nam:0966595191
M.Nam:0966595191
M.Bắc:0931858936
M.Bắc:0931858936